Insurance & Safety

 

INSURANCE

For tours/excursions/transfers organized by the Agency, Taboo Travel j.d.o.o. is insured by HOK OSIGURANJE – an insurance company.

The prices of tours/excursions/transfers do not include Insurance against the loss of luggage and the risk of damage. Prices they also do not have voluntary health insurance.

Taboo Travel advises clients to purchase travel cancellation insurance, travel accident and illness insurance, luggage damage and loss insurance, voluntary health insurance for travel and stay abroad, and Insurance for assistance and return to the place of departure in case of accidents or illnesses. The abovementioned insurances can be purchased directly from the insurer and at the Client’s choice.

Taboo Travel j.d.o.o. by the Law, he has paid Insurance against liability caused to the passenger by non-fulfilment, partial fulfilment or improper fulfilment of obligations for damage related to the package deal.

The abovementioned insurances apply only if Taboo Travel j.d.o.o.

Tour/excursion/transfer organizer.

 

OSIGURANJE

Za ture/izlete/transfere u organizaciji Agencije, Taboo Travel j.d.o.o. je osiguran kod HOK OSIGURANJE – osiguravajućeg društva.

Cijene tura/izleta/transfera ne uključuju osiguranje od gubitka prtljage te rizik od nastanka štete.  Cijene također ne uključuju dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

Taboo Travel savjetuje klijentima da kupe osiguranje od otkaza putovanja, osiguranje od rizika nesreće i bolesti na putovanju, osiguranje od rizika oštećenja i gubitka prtljage, dobrovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme putovanja i boravka u inozemstvu te osiguranje troškova za pomoć i povratak u mjesto polaska u slučaju nezgode ili bolesti. Navedena osiguranja mogu se kupiti izravno od osiguravatelja i po izboru Klijenta.

Taboo Travel j.d.o.o. potvrđuje da, sukladno Zakonu, ima uplaćeno Osiguranje od odgovornosti koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza za štetu koje se odnose na paket aranžman.
Navedena osiguranja primjenjuju se samo ako je Taboo Travel j.d.o.o. organizator ture/izleta/transfera.

Open chat
Need help to find the best day
tours from Split?